Zajímavé
Od dokumentů přes fotky, videa, filmy, audia a cestování k zajímavostem

Od dokumentů přes fotky, videa, filmy, audia
a cestování k zajímavostem
- k počtení a k poslechu i k pokoukání

Dokumenty

Sekce Dokumenty
a rovněž stránka Dokumenty na webu Kaznějov 

Vybrané dokumenty z naší historie

Od Břetislavových dekret (1039) po současnost

(15 dokumentů)

DIGITÁLNÍ REPOZITÁŘ  
Parlamentu České republiky

Převodem historických sněmovních záznamů od 16. století do elektronické podoby a jejich zpřístupněním přes internet získává veřejnost kdekoliv na světě možnost studovat parlamentária jako zdroj poučení a inspirace a obraz své doby.

Zajímavosti v digitálním repozitáři
Čtení dokumentů Digitálního repozitáře si můžete zpestřit poslechem zvukových ukázek z voleb a slibů prezidentů a projevů v Parlamentu

Fotky

Fotky
 pro prohlédnutí a informaci

Audia

Internetová rádia, zvukové nahrávky

Cestování

Zajímavosti

Od projektu Google Arts ke Gotthardskému tunelu a technickým muzeím