Vzdělávání
   "Se učit, se učit, se učit!", říkal Mireček v Básnících

• Jan Amos Komenský pravil: "Děti opičátka jsou. Co vidí, dělají."
•  Albert Einstein řekl: "V ten okamžik, kdy se přestaneme učit, začneme umírat."
Z čehož plyne, že se musíme učit furt a furt, abychom nenatáhli brka dřív, než stihneme zmoudřit.

• Se učit, se učit, se učit (Poslechněte si Mirečka v Básnících)

Počty žáků na základních a středních školách ve školním roce 2017/2018
• Zdroje + Otázky + Náměty + Fakta • České školství • Důležitost matematiky • Pokrokářské mýty o vzdělávání • Čaj o páté Alternativy zdola - 31. ledna 2018

Počty žáků na základních a středních školách

ODHADY POČTU ŽÁKŮ

Základní školy:
 • Celkem 922,9 tis. žáků (o 16,7 tis. více než v minulém šk. roce)
 • Do 1. tříd nastoupí 108,0 tis. nových žáků (o 9,2 tis. méně než v minulém šk. roce).
 • Na víceletá gymnázia a konzervatoře odejde 10,3 % žáků 5. (resp. 7.) ročníků ZŠ.
Střední školy:
 • Celkem 395,0 tis. žáků (o 1,8 tis. více než v minulém šk. roce).
  Z toho: Gymnázia: 130,3 tis. žáků (81,8 tis. v oborech víceletých gymnázií)
  Ostatní obory SŠ s maturitou: 177,3 tis. žáků
  SŠ s výučním listem 87,4 tis. žáků
 • Přijato 102,4 tis. žáků (o 1,5 tis. více než v minulém šk. roce).
  Z toho: Gymnázia: 24,6 tis. žáků (12,3 tis. do oborů víceletých gymnázií)
  Ostatní obory SŠ s maturitou: 47,2 tis. žáků
  SŠ s výučním listem 30,6 tis. žáků
 • V minulém školním roce absolvovalo 72,5 tis. žáků (o 0,5 tis. více než v předchozím školním roce)
  Z toho: Gymnázia: 20,4 tis. žáků (9,5 tis. v oborech víceletých gymnázií)
  Ostatní obory SŠ s maturitou: 30,7 tis. žáků
  SŠ s výučním listem: 21,4 tis. žáků
Konzervatoře:
 • Celkem 3,5 tis. žáků
 • Přijato 550 žáků
 • V minulém školním roce absolvovalo 350 žáků.
a dále ...

1)  Kdy se konečně zbaví základní školy neskutečně narůstající byrokracie?
2) Bude někdy napravena totální devastace učňovského školství (kdysi špičkového nejen v Evropě)?
3) Odevzdají někdy vysokoškoláci studující před r. 1989 ( a tvrdící, že se na VŠ nic nenaučili a měli jenom ten marxismus) své vysokoškolské diplomy? Pokud možno hromadně a s řevem pod koněm na Václaváku za přítomnosti TV?
4) Dovedete si představit co dělají a čím se živí politologové (kromě blábolů v televizi?)
5) Kolik stojí roční provoz 5 teologických fakult ročně ve srovnání s provozními náklady univerzit v Praze, Českých Budějovicích a v Olomouci?

1) Co takhle přestat ve školství blbnout s nástupem každého nového ministra (a squadrou jeho poradců) a zase začít trochu plánovat? Navíc: Postupné a poctivě dělané změny ve školství jsou dlouhodobá záležitost přesahující životnost ministra/ministryně.
2) Pro interpelaci na vládu v PS: Jaký byl reálný podíl financí věnovaných na podporu nadaných a talentovaných žáků ZŠ (nikoliv sportovců) ve srovnání s náklady na inkluzi a pod. ve šk.r. 2016/2017 , 2017/2018?
3) Doktoranti nejen studují, ale i vědecky pracují na školících pracovištích. Nemělo by být jejich stipendium alespoň 25 tisíc Kč ? (pořád míň, než má skladník se základním vzděláním)
4) Proč nemůže být 5 teologických fakult našich 3 veřejných univerzit soukromých a placených z církevních restitucí?
5) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR - PRIORITY A POŽADAVKY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 11/2017 - 11/2018
6) Zdeněk Lanz: Na školách zasahuje politickoideologická policie (25.12.2017)
7) Sára Matůšová: Špatné zařazení vysokoškoláků do pracovního procesu? Zde je možné vysvětlení (25.12.2017)
8) Zdeněk Lang: Smutná zpráva o stavu našeho školství

1)  MŠMT SJEDNOTÍ SVÉ DATABÁZE, SNÍŽÍ TAK ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ (21.12.2017)
2) RESORTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MŠMT
3) MINISTR ŠTECH BILANCOVAL VÝSLEDKY MŠMT  (30. 11. 2017) 
4) Přehled vysokých škol v ČR (MŠMT)
5) Počet absolventů učňovských oborů v roce 1989 - 80 000 a v roce 2017 - 11 000

České školství

aneb pořád (a "poctivě") od pangejtu k pangejtu

Životnost ministrů školství je tu kratší, tu delší než životnost fotbalového trenéra. Vzpomínáte si na některá jejich jména za 30 let nebo dokonce činy?

Studentský výrok (z VŠE) "Pilip mi Piťhu!" • Internet k ničemu nepotřebuji (oranžový ministr při akci Počítače do škol) • Oranžová ministryně "Matematiku nemám ráda a klidně se přiváži k vratům Temelína" • Jsem Jihočeská matka (naštěstí existují i Jihočeští taťkové) + další 2 zelení ministři • Atd., atd., atd. - Žádného komentáře netřeba.
.

5 snímků výše
(z prezentace Žijeme a kráčíme)
bylo využito k diskusi na Čaji o páté
Alternativy zdola 31. ledna 2018 na téma
  Jaké jsou vyhlídky našeho školství.


Jaké jsou vyhlídky našeho školství - 31. ledna 2018
Jaké jsou vyhlídky našeho školství - 31. ledna 2018

Důležitost matematiky

 • V matematice se učíte logicky myslet a dotahovat řešení do konce. Neexistuje v ní pojem "tak ňák" - tolik oblíbený v Česku.
 • Každý ministr školství, který veřejně prohlásí, že matematiku neměl rád, sice může mít pravdu, ale v čele ministerstva nemá co pohledávat.
 • Dva fundamentální obory výuky na školách (počínaje základními) musejí zahrnovat jazyky (češtinu + cizí jazyky) a matematiku s informatikou.

Čaj o páté Alternativy zdola 31. ledna 2018

Mgr. Daniel Glas: 
(Prezentace k přednášce Daniela Glase na Čaji o páté Alternativy zdola dne 31. 1. 2018 v Praze - 29 snímků)

Dodatek k prezentaci
Národní zpráva - Mezinárodní šetření PISA 2015 vydaná roku 2016 (54 snímků)

Čaj o páté - 31. ledna 2018
Čaj o páté - 31. ledna 2018