Levice
           jako taková  zdaleka nekončí, ale ve volbách do poslanecké sněmovny                  dostala pěkně na frak a motá se ...

Ještě ke konci roku 2016 • Po volbách do poslanecké sněmovny 2017
• Evropa zleva - rubrika Haló novin 
 Jaká je a jaká by mohla být česká levicová politika

Aktuální

Za unikátním mozkem levice  (Josef Skála - 22. 1. 2018)

Ještě ke konci roku 2016

po průšvihu v krajských volbách

  • MUDr. Ivan David a PhDr. Josef Skála na besedě ve Štětí, 15. 12. 2016
  • Stojí za to si poslechnout, i když záznam z besedy trvá 2:18:33
  • Řada postřehů z besedy platí dodnes včetně reálné spolupráce levice a nalezení společného jmenovatele protestních hlasů
  • Hrozí průšvih i ve volbách do PS

Průšvih se potvrdil ... 
Místo průšvihu lze použít i jiné slovo, čeština má i jiné (a peprnější) výrazy

Před volbami do poslanecké sněmovny 2017

(jaro 2017)


výsledek: KSČM = 15

Po volbách do poslanecké sněmovny 2017

tentokrát po knock-outu levice

Tys dopadla, levice!

Jiří Málek obšírně komentuje, co znamenaly letošní parlamentní volby pro (nejen) českou (radikální) levici. Co se vlastně na levici a ve společnosti děje a hlavně co s tím? (7. 11. 2017)

od Karla Machovce na blogu Radima Valenčíka (19. 12. 2017). Na základě svolení autora (Karla Machovce) uveřejňuji pro širší potřebu na svém blogu, protože daný text považuji za dosud nejlepší analýzu toho, co se stalo v ČSSD (a s ČSSD). Vzhledem k omezením, které má můj blog, rozděluji na několik částí (Část 1Část 2Část 3Část 4Část 5) za což se čtenářům omlouvám. Doporučuji přečíst celé, protože pokud se má podařit obrodit sociální demokracii, měli bychom začít diskusí nad tímto textem (už proto, že nic lepšího zatím nemáme) 

22. listopadu 2017 - středa 17,00 • Přednáška s diskusí na téma: ČESKÁ REPUBLIKA PO PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH 2017 • Úvodní slovo PhDr. Josef Skála, CSc. - místopředseda ÚV KSČM
Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9 • Referát v Haló novinách o průběhu akce • Video (včetně diskuze) 1:58:54

Ladislav Jakl : Stará levice umřela. Nová přebírá moc ( blog iDNES 21. 11. 2017)

(video, 1:57 h, 296 MB) (10.7.2017)

Problematice levicové politiky, zejména pak v českých podmínkách, věnoval Klub společenských věd svůj veřejný červnový seminář. K úvodnímu slovu přizval v jedné osobě, vzhledem k tématu, nejen politologického odborníka, ale i levicového politika, jenž působí v současné politické praxi - PhDr. Josefa Skálu, CSc., místopředsedu ÚV KSČM. Skála ve svém vystoupení objasnil svůj názor na nynější rozpory současného světa, zvláště pak u nás, a roli levice v jejich řešení. Podle něj se tyto rozpory stále prohlubují a stavějí před současnou společnost z hlediska jejího přežití naléhavé otázky, na něž je nezbytné se znalostí věci reagovat. Jak naznačil, v tomto směru je politická levice ve společenském pohybu nezastupitelná, a to potud, pokud se nebude jen omezovat na pouhé tzv. změkčování dosavadních liberálních reforem. Tyto i jiné názory vyvolaly diskusi, jež je spolu s úvodním slovem zachycena na zde publikované videopřednášce.

Václav Exner: Levice a nejen technologické změny
Alternativy - časopis Centra strategických a teoretických studií , číslo 2, ročník 2017, strana 79-94