Hnutí a organizace
co nestojí jen tak stranou

Alternativa zdola

Čaj o páté - Alternativa zdola - 31. ledna 2018
Čaj o páté - Alternativa zdola - 31. ledna 2018

Občanská iniciativa za odpovědnou budoucnost
Alternativa Zdola je organizací nového typu, která přenáší systémové alternativy z celého světa (od Latinské Ameriky po Bratislavu) do českých poměrů. Tyto alternativy přinášejí rozkvět lokálních ekonomik, nulovou nezaměstnanost, skutečnou účast občanů na rozhodování, zavádění moderních technologií a ekologickou udržitelnost. 

Daniel Glas:
(Prezentace k přednášce Daniela Glase na Čaji o páté Alternativy zdola 31. ledna 2018 v Praze)