Ke stažení
může se hodit ...

Freewarové programy ke stažení

Užitečné freewarové programy
 ke stažení

perfektní freewarové programy vhodné pro osobní užití (vyzkoušené a vždy v aktuální verzi)

Základní zákony a právní předpisy

• Ústava České republiky  - zákon č. 1/1993 Sb. (aktualizované znění ve znění zákona č.98/2013 a zákonů předcházejících) - pdf
Listina základních práv a svobod - Zákon č. 2/1993 Sb. - pdf 
Další zákony
Občanský zákoník - Zákon č. 89/2012 ve znění zákona č. 460/2016 Sb. - pdf
Občanský soudní řád - Zákon č. 99/1993 Sb. (aktualizované znění ve znění zákona č. 291/2017 Sb. a zákonů předcházejících) - pdf

Zákoník práce - Zákon č. 262/2006 Sb. (aktualizované znění ve znění zákona č. 292/2017 Sb. a zákonů předcházejících) - pdf

můžete vyhledávat v aktualizovaných textech právních předpisů České republiky obsažených ve Sbírce zákonů od roku 1945, které jsou aktuálně platné a současně účinné.
Prostřednictvím vyhledávacích polí na této stránce je možno hledat v textech předpisů (první pole) či v jejich názvech (poslední pole). Lze také zadat přímo konkrétní číslo předpisu. najdete všechny zákony a předpisy v aktualizovaném znění s možností jejich stažení ve formátu pdf

Digitální repozitář 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Čtení dokumentů Digitálního repozitáře 
si můžete zpestřit poslechem zvukových ukázek 

Digitální parlamentní knihovna 
je společným projektem českého a slovenského parlamentu, který zpřístupňuje dokumenty společné historie nejméně od roku 1848, stejně tak jako ze současnosti.

si klade za cíl zpřístupnit na internetu všechny dostupné pramenné materiály vztahující se k dějinám českého sněmovnictví.  

Nevíte-li, jak napsat nějaký znak přímo z klávesnice, podívejte se do následující tabulky znaků - vhodné k vytištění

  • Postup vyvolání znaku: podržet levý Alt + kód (do 127 přímo, od 128 s 0 před kódem)
  • Příklady některých znaků do 127 : @ = Alt + 64 • \ = Alt + 92
  • Příklady některých znaků od 128 do 255: € = Alt + 0128 • ± = Alt + 0177 • Ů = Alt + 0217 - znak pro Euro € napíšete jako Alt+0128, atd.
  • Tabulka jako soubor pdf ke stažení a k vytištění na A4
  • Tabulka platí pro libovolné české fonty - můžete ji použít nejen pro klasické fonty Arial nebo Times NewRoman ....