Senioři
Nejsme staří, jsme jen dříve narození

Podzim života neznamená
podzim v poznávání
a přemýšlení

• Když máme čas, v cuku letu, sedíme na internetu. (Údajně denně používá internet 20% seniorů, tj. asi půl milionu)
• A občas se mezi sebou i trochu rafeme - viz hlášky " Tak to mámo, nehlídáš " - z filmu Hoří, má panenko.

Vážené seniorky, vážení senioři,

valorizace penzí 2018 je prvně v historii České republiky vypočítána podle nového, progresivnějšího, dokonalejšího a spravedlivějšího vzorce, který navrhla, obhájila a také prosadila Rada seniorů ČR. Průměrná starobní penze vzroste o 475 Kč. U nejnižších starobních důchodů, tedy 3 320 Kč, které k 31. lednu pobíralo 9 093 osob, dojde k navýšení o 177 Kč. A u nejvyšších starobních důchodů, za které považujeme důchody nad 30 000 Kč a které pobíralo 625 osob, dojde k navýšení o 1 111 a více Kč. K zastavení výše kritizovaného poklesu sociálního postavení starobních důchodců v české společnosti to ale stačit nebude. Propad je možno zastavit jedině dalším navýšením. Rada seniorů požaduje druhou, mimořádnou valorizaci penzí ve výši 573 Kč. S opodstatněným požadavkem oslovíme novou vládu a Parlament, musí být zpracován zvláštní zákon. Čeká nás velká práce při které prosíme o Vaši podporu. Kromě mimořádné valorizace penzí, máme v roce 2018 ambice další, například uskutečnění pro seniory vstřícné penzijní reformy. Tj. zavedení jednorázového starobního příplatku věkově starším důchodcům, pravidelné 13. důchody, zvýšení výše důchodů kombinovaných a v neposlední řadě znovu otevření nastavení mechanismu valorizace penzí. Dále dokončení a přijetí zákona o seniorském nájemním bydlení, zákona o seniorech a zavedení institutu minimálního starobního důchodu. Ze seniorských benefitů máme již s ministrem dopravy předjednánu dopravu osob 70+ na železnici a v integrovaných dopravních systémech zdarma.

Jeden důchod 2004 - 2016

  • 2017 - 13399 - přidáno 403
  • 2018 - 13824 - přidáno 525


Příjmy seniorů:
 práce, nástupní důchody a jejich valorizace
(Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu - projekt Národohospodářského ústavu AV ČR) -
 k prohlédnutí - 24 stran

Studie IDEA pro volby 2017: Příjmy seniorů: práce, nástupní důchody a jejich valorizace Jiřího Šatavy a Filipa Pertolda shrnuje základní fakta o příjmové situaci českých důchodců. Tu zásadně ovlivňuje nastavení tří oblastí důchodového zabezpečení: podmínky práce v důchodovém věku, nastavení nástupního důchodu a mechanismus průběžného zvyšování důchodů - tzv. valorizace.

Kvalita života českých důchodců měřená spotřebou • Důchodci a důchody a trochu internetu

§§§ se občas hodí
aneb neznalost zákonů neomlouvá

Oficiální stránky + seniorské weby

Trochu jiný web nejen pro seniory
s řadou zajímavých informací