Evropská unie
známá i neznámá

Známá i neznámá
Evropská unie

Weby o Evropské unii

ČR v EU
Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu
https://www.czechrep.be
Zastoupení Evropské komise v ČR
Stránky zastoupení Evropské komise v ČR
https://www.evropska-unie.cz
Europa
Oficiální portál EU - kompletní informace o EU ve všech úředních jazycích Unie
https://europa.eu/
Evropská legislativa
Oficiální webová stránka o právu EU, odkazuje především na Úřední věstník
https://eur-lex.europa.eu
Rada EU
Oficiální stránka Rady Evropské Unie
https://www.consilium.europa.eu/
Evropský parlament
Oficiální stránka Evropského parlamentu
www.europarl.europa.eu
Evropský soudní dvůr
Oficiální stránka Evropského soudního dvora
https://curia.europa.eu/
Evropský účetní dvůr
Oficiální stránka Evropského účetního dvora
https://www.eca.europa.eu/
Evropský hospodářský a sociální výbor
Oficiální stránka Evropského hospodářského a sociálního výboru
https://eesc.europa.eu/

Věcně o Evropě


 Výbor regionů
Oficiální stránka Výboru regionů
https://www.cor.europa.eu/ 
Evropská centrální banka
Oficiální stránka Evropské centrální banky
https://www.ecb.eu/
Evropská investiční banka
Oficiální stránka Evropské investiční banky
https://www.eib.org
Evropský ombudsman
Oficiální stránka Evropského ombudsmana
https://www.ombudsman.europa.eu
Eurojust
Eurojust je nový orgán Evropské unie založený v roce 2002 s cílem zvýšit efektivnost odpovědných institucí v členských zemích. Zabývá se vyšetřováním a stíháním závažných, zejména organizovaných trestných činů přesahujících hranice.
https://eurojust.europa.eu
Evropská síť pro záležitosti soudnictví
Spolupráce v občanských a obchodních věcech
https://ec.europa.eu/civiljustice/
Úřad Evropských společenství pro personální otázky
https://europa.eu/epso/

Web českého předsednictví v Radě EU
Portál eu2009.cz shomažďuje kompletní materiály týkající se českého předsednictví v EU (tiskové zprávy, fotografie, videa, audia apod.). Web je ve stávající podobě on-line přístupný i po skončení předsednictví (tj. 30.6.2009).
https://www.eu2009.cz/

Evropa zleva

Sekce Haló novin 
přinášející příspěvky europoslanců za KSČM Jaromíra Kohlíčka, Jiřího Maštálky a Kateřiny Konečné

Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice

Evropská sjednocená levice - Severská zelená levice je politické seskupení socialistických a komunistických stran v Evropském parlamentu. V eurovolbách 2014 zesílilo na 52 mandátů z 35 v předchozím období a je tak pátou nejsilnější frakcí v EP.

Spojuje Evropskou sjednocenou levici (složená z jádra ze stran, které jsou ve Straně evropské levice, a ostatních levicových stran) a Severskou zelenou levici, kterou tvoří poslanci zvolení za strany Severské zelené levicové Aliance ve Švédsku a Finsku.

Anglická zkratka GUE / NGL • Francouzská zkratka GUE / NGL • Oficiální název Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left

Trochu historie

Projekt Všeobecné mírové organizace 1464
 ("Smlouva o nastolení míru
 v celém křesťanstvu"
)

v níž by se všichni křesťanští panovníci snažili o upevnění trvalého míru na principu národní svrchovanosti států, zásady nevměšování se a řešení sporů před mezinárodním soudním tribunálem ("obecným konsistoriem"); Evropa se měla sjednotit v boji proti Turkům, "nejzarputilejším nepřátelům jména křesťanů" a vyhnat je z bývalých křesťanských zemí. Ve spolku měly mít státy, uspořádané do větších celků (Galie, Germánie, Itálie, Hispánie...), po jednom hlasu, přičemž se počítalo s vůdčí rolí Francie.  

Winston Churchill's Zurich speech, 19 September 1946 

Audiozáznam vystoupení na Univerzitě v Curychu, 19. září 1946 v němž se vyslovil pro evropskou rodinu států v regionální struktuře, která by se mohla nazývat Spojené státy evropské - 17:26

Další články a názory

.

PhDr. Josej Skála, CSc., místopředseda  ÚV KSČM
PhDr. Josej Skála, CSc., místopředseda ÚV KSČM

Do rakve planých nadějí, jež roky mámily mělké duše, zaráží hřebík i její "azylová politika".

.

Profesor ekonomie Milan Zelený - Fordham University, New York
Profesor ekonomie Milan Zelený - Fordham University, New York

Luzar (KSČM): Máme obavy
 z migrantů z kulturně a nábožensky odlišných regionů
(17.1.2018)

Projev na 6. schůzi Poslanecké sněmovny 17. ledna 2018 ke změně azylové politiky Evropské unie a revizi tzv. Dublinského protokolu.


Josef Skála :
Zhrzené ptákoviny a "Dublin IV"
(16.01.2018)

Kdo přišel do styku s filozofií, jíž nesmí "postmoderní" galimatyáš přes práh, ví, jak parádní rozhlednou je dialektika. Kdo na ni vystoupá, už mu nehrozí, že by na změny kolem nás civěl jako tele na vrata. Vidí do jejich hybných rozporů. Nijak ho proto nešokuje ani úpadek Evropské unie. 

Mámo, svaž mi můj ranec - Jaromír Nohavica - 1:44

Mámo svaž mi můj ranec
Je ze mě europoslanec
Ještě si dám jednu Yogobelu
A rychle mažu na vlak do Bruselu
Mám v očích slzy a bolno mi je
Oni mě poslali do Belgie
V Belgii od moře studeně fičí
pěkně vám děkuju moji voliči
Za mrzký peníz a do cizí země
Chápete vůbec lidi jak teď je mně
Jak velká cena bude zaplacena
Prdel od lavic celá otlačená
Daleko od domova od Pinkasů
To za trest že jsem dostal tolik hlasů
Ztracený v betonovém koloseu
V EU   

Mámo svaž mi můj ranec
Je ze mě europoslanec
Už i ten čokl se mi směje
Že jedu na pět roků na galeje
Přibal mi opodeldok na mé revma
Ať vše co potřebuje český lev má
Když by snad pochybělo rozumu
Ten jistě koupím v místním konzumu
Za mrzký peníz a do cizí země
Odcházím teda i když nechce se mně
Studená rána chladné večery
Mezi ty všecky eurohujery
No viděl někdo takového vola
Který poslechne to když vlast ho volá
Jde za hubičku rvát se pro ideu
V EU