Senioři a paragrafy
§§§ se občas hodí aneb neznalost zákonů neomlouvá

Znění zákonů na Portálu veřejné správy + Seznam 27 nejdůležitějších zákonů • Ústava České republiky • Listina základních práv a svobod • Občanský zákoník + Nový občanský zákoník na serveru justice.cz

Kde najdete aktuální znění všech zákonů?

Vyhledávání v zákonech

Umožňuje vyhledávat v aktualizovaných textech právních předpisů České republiky obsažených ve Sbírce zákonů od roku 1945, které jsou aktuálně platné a současně účinné.
Prostřednictvím vyhledávacích polí na této stránce je možno hledat v textech předpisů (první pole) či v jejich názvech (poslední pole). Lze také zadat přímo konkrétní číslo předpisu.
Tipy:


Nejdůležitější předpisy
Seznam
27 nejdůležitějších zákonů

a jejich aktualizovaná znění
 s možností stažení ve formátu pdf