Podívejte se
a poslechněte si

Litoměřický odborný seminář - 30. 9. 2017 • 
Videopřednášky Klubu společenských věd

Litoměřický odborný seminář - 30. 9. 2017

Videopřednášky Klubu společenských věd

Fórum společenských věd - Elektronická edice odborných textů

22. listopadu 2017 - středa 17,00 • Přednáška s diskusí na téma: ČESKÁ REPUBLIKA PO PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH 2017 • Úvodní slovo PhDr. Josef Skála, CSc. - místopředseda ÚV KSČM
• Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9, velký sál č. 76 • Videozáznam přednášky je zveřejněn na portálu YouTube