Zaměstnanci
a rodiče s dětmi a také živnostníci

Zdroje (zákony) • Fakta • 

Aktualizovaná znění zákonů z Portálu veřejné správy

1) Zákoník práce - Zákon č. 262/2006 Sb. - Ke stažení ve formátu  pdf
2) Zákon České národní rady o daních z příjmů - Zákon č. 586/1992 Sb.  - Ke stažení ve formátu pdf
3) Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - Zákon č. 359/1999 Sb.
4) Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - Zákon č. 261/2004 Sb. - Ke stažení ve formátu pdf
5) Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů(zákon o vysokých školách)
 - Zákon č. 111/1998 Sb. - ke stažení ve formátu pdf 
6) Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) - Zákon č. 455/1991 Sb. ke stažení ve formátu pdf
7) Zákon o Veřejném ochránci práv - Zákon č. 349/1999 Sb.
8) 27 nejdůležitějších zákonů na Portálu veřejné správy 
9) Seznam 100 nejpoužívanějších předpisů za poslední měsíc na webu Zákony pro lidi

Občanský zákoník

Struktura předpisu 89/2012 Sb.Info o předpisu 89/2012 Sb.Stáhnout předpis 89/2012 Sb. jako soubor PDFProváděcí předpisy

» Obecná část • Informační brožura k obecné části ke stažení (pdf)
» Dědické právo • Informační brožura k dědickému právu ke stažení (pdf)
» Rodinné právo • Informační brožura k rodinnému právu ke stažení (pdf)
» Smluvní právo • Informační brožura ke smluvnímu právu ke stažení (pdf)
» Věcná práva • Informační brožura k věcným právům ke stažení (pdf)
» Náhrada újmy • Informační brožura k náhradě újmy a bezdůvodnému obohacení ke stažení(pdf)
» Mezinárodní právo • Informační brožura k zákonu o 

aneb lidi současně jsou a nejsou

  • počet volných míst (prosinec 2017): 210 000 
  • počet nezaměstnaných (prosinec 2017) : 281 000
  • chybí: sestry • pediatři • dělnické profese • řidiči všech druhů • pošťáci a roznašeči novin • policisté • vojáci (mezi nimi nabíječi minometů) • 
  • nechybí: politologové • úředníci