KSČM
Komunistická strana Čech a Moravy

Oficiální webové stránky KSČM • Facebook KSČM • Domovská stránka KSČM na YouTube • Haló noviny Střípky ze světa • Sekce webu KSČM - Naši lidé

Pohledná hlavička titulky nahoře patří sekci Aktuálně.

Oficiální hlavička webu ze  7. 1. 2018 (Úvod) patří spíše do období reálného socialismu a heslům typu S lidmi pro lid!


Sekce webu

Select your language
 

Haló noviny
český levicový deník

Sekce:  ZPRAVODAJSTVÍ  • PUBLICISTIKA
• 
ROZHOVORY • EKONOMIKA • ZE SVĚTA • KULTURA • SPORT
Rubriky: 
REGIONY •  EVROPA ZLEVA (příspěvky komunistických europoslanců - obrázek vlevo) • BONUS • TÉMA • HALÓ RADY • ŽENY A SPOLEČNOST • RECEPTY

Střípky ze světa

rubrika Alternativní informace v sekci Aktuálně na webu KSČM

o tom, o čem se doma mlčí nebo mlží, 
ze zahraničních médií i nových knih, 
nezávislých i "politicky korektních"

Sekce webu KSČM - Naši lidé

Centrum strategických a teoretických studií

Klub společenských věd (KSV), založen v lednu 1990, je samostatná, nezisková vědecko-osvětová organizace, registrovaná jako zapsaný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb.
Sdružuje na dobrovolném základě vědce, výzkumné pracovníky a odborníky, kteří působí ve společenskovědní sféře, a občany, kteří se o tyto obory zajímají.