Právo a spravedlnost
v Česku a po česku

Místo úvodu • Právo • Spravedlnost

Právo

Poznámka: Na Portálu veřejné správy v sekci Informace pro občany České republiky a podsekci Zákony byly publikovány všechny zákony a předpisy - tyto odkazy zmizely v nové verzi portálu veřejné správy (vlevo) a zatím tam nejsou

Občanský zákoník

Zákon č. 89/2012 Sb. účinný od 1.1.2014
Ke stažení: Sbírka zákonů č.89/2012, částka 33 - pdf
Nový občanský zákoník  - pdf • Nový občanský zákoník na serveru justice.cz

obcanskyzakonik.justice.cz/index.php

web Zákony pro lidi

Seznam 100 nejpoužívanějších předpisů
za poslední měsíc
Aktuální znění předpisů

Spravedlnost

eJustice

•  infoDeska - elektronická úřední deska rezortu justice (info desky: Ministerstvo spravedlnostiSoudyStátní zastupitelství
•  infoSoud - Informace o průběhu řízení
•  infoJednání - informace o nařízených jednáních
infoJudikatura
Evidence soudních rozhodnutí vrchních a krajských soudů